English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

תקצירי הקורסים בחינוך

 

פסיכולוגיה א' - למידה וחשיבה (שיעור, 2602-19793,19403,19927 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: הרב יעקב ליפשיץ, מר אלחנן אדלר

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה. בקורס זה ילמדו הסטודנטים את מבנה המוח והתהליכים התפקודיים השונים המעורבים בחשיבה למידה וזיכרון.

בין נושאי הקורס: (1) היכרות בסיסית עם תחומי הפסיכולוגיה השונים; (2) תהליכים קוגניטיביים שונים כגון תפיסה, זיכרון ולמידה; (3) היכרות עם מושג האינטליגנציה, הדרכים השונות להמשיג ולמדוד אותו: (4) הבנה מעמיקה של תהליכי הלמידה ומתן כלים יישומיים לכיתה; (5) הבנת הדינאמיקה החברתית בכיתה ואיך להשפיעה עליה.

 

פסיכולוגיה ב'- התפתחות ואישיות (שיעור,2603-19404,19926,19794 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: הרב יעקב ליפשיץ, מר אלחנן אדלר

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה אשר למדו קורס פסיכולוגיה א'.

בקורס זה ילמדו הסטודנטים על תהליכי ההתפתחות של מבנה האשיות והתהליכים הרגשיים והחברתיים המעורבים בכך.

בין נושאי הקורס: (1) היכרות עם עולמו הנפשי של הילד; (2) זיהוי קשיים רגשיים ונפשיים אצל ילדים; (3) תיאוריות על אישיות והתפתחות: גישות פסיכואנליטית וביהביוריסטיות: (4)היכרות עם מגוון שיטות למתן עזרה איזו עזרה לילדים עם קשיים רגשיים במערך הכיתתי; (5) פסיכופתולוגיה ומבוא לפסיכותרפיה: דיכאון, חרדה, הפרעות אישיות, פסיכוזה וסכיזופרניה, הפרעות דיסוציאטיביות.; (6) היכרות כללית עם פרדיגמות המחקר בפסיכולוגיה, ואת מגבלות מחקר זה בהקשר של מחקר תחום ההתפתחות האישית והתחום הרגשי: (7) הבנת מהות המתח שבין פסיכולוגיה ליהדות בהקשר טיפולי.

 

פסיכולוגיה של גיל הנעורים (שיעור 19257, 14800- 2604 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: מר אין בוכהולץ, מר אלחנן אדלר.

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה. בקורס זה ילמדו הסטודנטים על דמותו של המתבגר ומקומו בחברה הדינמית של ימינו, תוך בחינת מערכת הערכים של המתבגר והחברה בה הוא חי, יחסיו עם הורים, משפחה, חבורת המבוגרים וחברת בני גילו ויכירו כלים אשר הכרחיים לבניית אקלים חינוכי המאפשר צמיחה והישגים.

בין נושאי הקורס: (1) גיל ההתבגרות: הגדרות, מאפיינים, התפתחות פיזית; (2) התיאוריה הפסיכואנליטית של אנה פרויד אודות גיל ההתבגרות; (3) גיבוש זהות על פי אריק אריקסון: (4) התיאוריה של פיטר בלוס; (5) התפתחות קונטיבית על פי פיאז'ה; (6) התפתחות החשיבה המוסרית על פי קולברג: (7) תופעות התנהגות מסכנות בגיל ההתבגרות: (8) עמדות חינוכיות ביחס למתבגרים.

 

מבוא לליקויי למידה (שיעור, 2608-19415,19977,19950 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: ד"ר שרה גבעון, ד"ר יעקב סגל, מר אניעם לוין

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה. בקורס זה ילמדו הסטודנטים את תחום ליקויי למידה על כל רבדיו הלימודיים, הרגשיים וההתנהגותיים.

בין נושאי הקורס: (1) מבוא וסקירה היסטורית של התפתחות ההגדרה; (2) מודל נוירו - התפתחותי- רב ממימדי ככלי להבחנה מבדלת; (3) סוגים של לקויות למידה: (4) השפעת הלקות על הלמידה; (5) אבחון והתאמות לתלמידים עם ליקוי למידה; (6) אפיונים חברתיים, רגשיים והתנהגותיים: (7) תפקידו של המורה בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה: (8) התמודדות עם הורים של תלמידים עם ליקויי למידה.

 

שיטות מחקר כמותי (שיעור19798, 19416- 2605 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: יאיר צדוק,אבי קנאי

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה. בקורס זה ילמדו הסטודנטים את שלבי המחקר המדעי במדעי החברה ובעיותיו ויקבלו כלים לעריכת מחקר ולהערכה ובקרה של מחקרים במדעי החברה.

בין נושאי הקורס: (1) השיטה המדעית, מאפיינים ועקרונות; (2) תכנון מערך המחקר. היכרות עם סוגים שונים של מערכי מחקר: מערכים ניסויים, מערכים חצי ניסויים, מערכים קורלטיביים; (3) סוגי משתנים: סולמות מדידה. משתנה תלוי ובלתי תלוי. משתנה מתווך: (4) מדידה במדעי החברה ובעיות אופייניות; (5) קיבוץ נתונים בלוחות סטטיסטיים; (6) הצגה גרפית של טבלאות: (7) הצגה גרפית של טבלאות: (8) תוקף ומהימנות: כיצד בודקים זאת, קריאה ביקורתית של מחקרים.

 

שיטות מחקר איכותני(שיעור,2606-19417,19797 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: יאיר צדוק,ד"ר אריאל לוין

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה. בקורס זה ילמדו הסטודנטים פרדיגמות מגוונות של מחקר בגישה איכותנית תוך בחינת התועלת של מחקרים איכותניים בשדה החינוך.

בין נושאי הקורס: (1) מבוא תיאורטי - מהו המחקר האיכותני? - ייחודן של שיטות המחקר האיכותיות ומטרתן; (2) ההבדל בין שיטות המחקר האיכותיות לכמותיות; (3) סוגי מחקר איכותני בחינוך: מחקר נרטיבי, מחקר ביוגראפי, סיפורי חיים מחקר פעולה, תיאוריה מעוגנת בשדה, חקר מקרה: (4) איסוף נתונים במחקר איכותי: תצפית, ריאיון, ריאיון עומק, ריאיון פתוח - סיפור חיים, טקסטים כתובים- מסמכים מחקר ארכיוני, ומקורות משניים, טקסטים קוליים- הקלטות, טקסטים חזותיים; (5) טכניקות ניתוח תוכן - כלי המחקר לניתוח המידע דרכים המרכזיות לניתוח המידע שנאסף בשיטות המחקר האיכותיות: ניתוח תוכן פרשני-איכותי. ניתוח תוכן כמותי, ניתוח נרטיבי, ניתוח שיח, ניתוח שיחה; (6) האתיקה במחקר האיכותני: (7) הכתיבה כחלק אינטגראלי מניהול המחקר ומסיכומו דרכים בכתיבת מחקר איכותני.

 

 

עקרונות בתכנון לימודים (שיעור,2661-19806,19407 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: ד"ר יהודה ביטי, ד"ר אריאל לוין

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה. בקורס זה ילמדו הסטודנטים מהו תפקידה של תכנית לימודים, מהם המקורות לתכנית הלימודים ומהם העקרונות המנחים את כותבי תוכניות הלימודים במטרה לקרוא קריאה ביקורתית של תכנית הלימודים ופיתוח יכולת כתיבת תכניות לימודיות כיתתיות.

בין נושאי הקורס: (1) מרכיבי תכנית לימודים: צרכי החברה, צרכי הלומד, המקצועות הלימודיים, המורה; (2) אני מאמין בית ספרי ותכנית הלימודים; (3) המורה ותכנית הלימודים: משתמש, מפעיל ומפתח: (4) תכנון לימודים קווי ותכנון לימודים מערכתי; (5) כיצד לקרוא תכנית לימודים: הפוטנציאל הקוריקולארי; (6) חברה בתהליכי שינוי ותכנון לימודים: (7) יחסי גומלין בין סביבות למידה ותכנון לימודים: (8) מדינת ישראל במאה ה- 21: משמעות קוריקולארית.

 

 

תורת החינוך (שיעור,2600-19419,19531 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה:ד"ר זהבה לזרוביץ,יוסי וירצבורג,אסתי צוקרמן, מיכאל גוזלנד

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה. בקורס זה ילמדו הסטודנטים על מקורותיו הפילוסופיים של החינוך ומטרותיו.  הסטודנטים יכירו את התחומים בהם פועל החינוך ויתוודעו אל האמצעים והכלים להשגת המטרות בעיצוב אישיותו של התלמיד באמצעות החינוך.

בין נושאי הקורס: (1) חינוך מהו: הגדרות כלליות ומה בין הוראה לחינוך?; (2) תפישות חינוכיות בעבר ובהווה: חינוך מסורתי מול חינוך פרוגרסיבי, תפישה חברתית, תרבותית ויחידנית ודפוסי ההוראה הנגזרים מהם; (3) האם לבית הספר יש זכות לחנך?: (4) החינוך היהודי בתקופה המודרנית; (5) דילמות בחינוך הדתי: האם החינוך היהודי מאפשר דיון בערכים, מי אחראי על החינוך הדתי של הילד; (6) חברת העתיד ודמות הבוגר המיוחל בתקופה הפוסט מודרנית: (7)חינוך אלטרנטיבי.

 

 

תורת ההוראה (שיעור,2601-19420,19810,19530 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: ד"ר זהבה לזרוביץ,יוסי וירצבורג,אסתי צוקרמן, מיכאל גוזלנד

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה שלמדו קורס תורת החינוך. בקורס זה ירכשו הסטודנטים הבנה בסיסית של המרכיבים השונים המשתתפים בתהליך ההוראה במטרה לעבור מהפדגוגיה והידע התיאורטי אל הדידקטיקה והיישום בפועל.

בין נושאי הקורס: (1) מהי הוראה - למידה? מה מטרותיה?; (2) תיאוריות של עיבוד מידע, רמות חשיבה (טקסונומיה של בלום) והתייחסות לשונות לומדים.; (3) תכנון שיעור- עקרונות בהכנת שיעור מיטבי: (4) שימוש בחומרי עזר מגוונים במעשה ההוראה; (5) צעדים ראשונים בניהול כתה: מניעה והתמודדות עם בעיות משמעת; (6) דמותו של המורה כמנהיג ומחנך, רפלקציה איתי איזה מן מורה אני?: (7) מדוע תלמידים נכשלים: (8)הנעה ללמידה.

 

מדידה והערכה בכיתה (שיעור, 2610-19408, סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: רחל קרופל

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה. בקורס זה ילמדו הסטודנטים  יילמדו דרכי מדידה והערכה בכיתה, בתחומים שונים, כולל דגש על השימוש בנתונים איכותניים הזמינים יותר למורה. כן ילמדו הסטודנטים את השימוש בתוכנות הזמינות היום בבתי הספר לסיכום, הערכה ומעקב, משוב (לתלמיד) ותקשורת (עם ההורים).

בין נושאי הקורס: (1) מהי הערכה: תפקידי המדידה וההערכה בתהליך ההוראה והלמידה; (2) עקרונות בבחירת כלי ההערכה ניסוח מטרות על, ניסוח מטרות אופרטיביות, שיקולים בבחירת מבחן; (3) הכנת מבחנים שונים: מבחן פתוח, מבחן סגור, מבחן מעצב, מבחן מסכם סוגי שאלות, הרכב שאלות, כמות, סדר, ניקוד. תוקף מבחן, מהימנות מבחן, בדיקת מבחן-בניית מחוון, אפקט ההילה. ניתוח תוצאות מבחן: (4) חלופות בהערכה: הערכה מסורתית והערכה חלופית, הערכה מעצבת והערכה מסכמת הלכה למעשה, כלים: פורטפוליו, רפלקציה - משוב המתייחס להישגים, תוצרים השקעה, מטלות ביצוע מגוונות, הערכת עמיתים; (5) מבחנים פנימיים: מבחנים חיצוניים: בגרות, בינלאומיים, מיצ"ב; (6)חרדת בחינות.

 

הוראה ולמידה בסביבה מקוונת (שיעור, 5004-19401, סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: רחל קרופל

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה. בקורס זה ילמדו הסטודנטים מיומנויות שימוש בכלי הוראה שונים והתאמתם לסביבה הלימודית תוך הדגשת עיצוב סביבות למידה מתקדמות.

בין נושאי הקורס: (1) מאפייני הסביבה המתוקשבת והשפעתם על תהליכי ההוראה. עקרונות פדגוגיים של הוראה בסביבה מתוקשבת; (2) מטרות הוראה בסביבה מתוקשבת. להיות מורה מקוון - מהלכה למעשה; (3) אפיון משימות מקוונות. הדגמת מודלים שונים למשימה לימודית מקוונת: חפש את המטמון, "חקרשת" משימות מקוונות והשפעתם על מבנה שיעור: (4) הכרת סוגי תקשורת באינטרנט סינכרוניים וא-סינכרוניים; (5) סביבות למידה שיתופיות במרחב המקוון: ויקי, בלוג, גוגלדוקס, פיקאסה, דלישס; (6) תכנון ובניית פעילויות מתוקשבות בהתאם למודלים פדגוגיים ומבוסס על המסמך "מטרות ההוראה - "מה ומתי": (7) הערכת הלומד בסביבה מתוקשבת: הערכת עמיתים, הערכת המרצה, הערכה עצמית: (8) רשתות חברתיות-סכנה ותועלת.

 

סמינריון: שילוב הילד בעל צרכים מיוחדים (שיעור, 2610-19964, סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: ד"ר יחיאל תנעמי

הסמינריון הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

במהלך הסמינריון יחשפו הסטודנטים למודלים שונים של שילוב תלמיד בעל צרכים מיוחדים בכיתה תוך התייחסות ושימוש בידע שנרכש בקורסים בלימודי החינוך אודות חריגות, צרכים מיוחדים וחוק השילוב. בפני הסטודנט יעמדו מספר אפיקי מחקר שונים: אופי השילוב בבתי ספר שונים, תפישות הצוות וההנהלה לגבי מטרות ויעילות השילוב, פתרון דילמות הנקשרות לנושא השילוב בתיכון (כגון רמת הישגי ביה"ס בבגרות ובמבחנים ארציים), דימוי עצמי ועמדות הנער המשולב, ההורים כגורם מאפשר או מעכב בתהליך השילוב.

בין נושאי הקורס: (1) אבחנה מבדלת בין קשיי למידה לקות למידה ולקויות חושיות וחריגויות שונות; (2) עקרונות בדרכי שילוב מי מתאים לשילוב ונהלים להסדרת שילוב; (3) אידיאולוגיית השילוב, שלבים בהחדרת השינוי והתפתחות החוק: (4) תפיסת העולם החינוכית העומדת ביסוד אידיאולוגיית השילוב; (5) קשיים בתהליך היישום של השילוב- עמדות הורים, שילוב בכל מחיר האומנם; (6)כלים ייחודים למחקר בתחום שילוב תלמידים.

 

סמינריון: מורים חוקרים עבודתם (שיעור,2610-19408 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: ד"ר נורית וידר, אניעם לוין-מקוון

הסמינריון הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

סמינריון זה הוא רפלקטיבי ובו ירכשו הסטודנטים מיומנויות מתודיות ומחקריות כדי לחקור סיטואציות אנושיות או אירועים לימודיים או חברתיים שנתקלו בהם בעבודתם, והם מחפשים דרך הולמת ושיטתית כדי להתמודד איתם באמצעות תכנית מעורבות שתביא לשינוי.

בין נושאי הקורס: (1) הצורך בשינוי ותהליכי שינוי בביה"ס - הצגת חומרים תיאורטיים, דוגמאות לתכניות היוצרות שינוי בקרב תלמידים; (2) תפיסת תפקידו של המורה ומעמדו בעבר ובהווה; (3): (4) דגשים חדשים בסוגיית הכשרת המורים; (5) התוודעות למחקר הפעולה ולמחקר האיכותני- עיונים במחקרים ודיון; (6) הצגת כלי המחקר שהכינו הסטודנטים ודיון בעקבות הצגתם: (7) הצגת מחקרי הפעולה של הסטודנטים בפני עמיתיהם, דיון ומשוב.

 

סמינריון: המחנך כמנהיג (שיעור, 2610-19795, סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה:ד"ר דב גולדפלם

הסמינריון הוא רשות לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

הסמינר יבחן את הקשר שבין המורה והמנהיג, ובין הוראה, חינוך ומנהיגות. נשאל ונדון בנושאים הקשורים במנהיגות וחינוך במהלך הסמינריון יחשפו הסטודנטים  לדרכי חקירה אחר עבודתו של המחנך כמנהיג ועל מגוון דרכים אפשריות להנהגת כיתה.

בין הנושאים שידונו בסמינריון: (1) מנהיג ומנהיגות, האם ניתן להצביע על תכונות ההופכות אדם למנהיג; (2) . הוראה ומנהיגות; (3) האם מורה מנהיג הוא גם מורה טוב?: (4)האם כל מורה יכול גם להיות מנהיג?; (5)האם ניתן לחנך למנהיגות?; (6)אילו כלי מחקר מתאימים לבחינת מידת היותו של המורה מנהיג.

 

שילוב הילד בעל צרכים מיוחדים (שיעור,2616-19414,19878 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: ד"ר שרה גבעון

הקורס הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

בקורס זה ילמדו הסטודנטים על הרקע ההיסטורי אשר הביא לחקיקה ולשינוי מדיניות בנושא שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. כן יקבלו הסטודנטים כלים לשילוב מיטבי של בעצ"מ בכיתתם.

בין נושאי הקורס: (1) מהות החינוך מיוחד- הגדרות אפיונים ומסגרות; (2)חוק החינוך המיוחד- תיקונים והשפעה על ערכי שילוב בחברה; (3) היבטים פדגוגיים של החינוך המיוחד: (4) תהליך ההשמה בחינוך המיוחד; (5) אידיאולוגיית השילוב- שלבים בהחדרת השינוי והתפתחות החוק; (6) תפיסת העולם החינוכית העומדת ביסוד אידיאולוגיית השילוב: (7)שילוב בכל מחיר האומנם?.

 

צוהר לעולמו הרגשי של התלמיד (שיעור,2094-19936,19878, סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: ד"ר שרה גבעון

הקורס הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

בקורס זה ילמדו הסטודנטים כלים יעילים לאיתור, והתערבות במסגרת הכיתה הרגילה, במטרה לקדם את רווחתם של תלמידים המתקשים ואת כשירותם החברתית והרגשית במסגרת כיתה הרגילה.

בין נושאי הקורס: (1) תהליכים, רגשיים וקוגניטיביים של תלמידים מתקשים; (2) אפיונים רגשיים של תלמידים מתקשים ו/או עם ליקויי למידה; (3) אפיונים חברתיים של תלמידים מתקשים ו/או עם ליקויי למידה: (4) בדידות ושינויים במצב הרוח לידים עם הפרעת קשב וליקוי למידה; (5) דרכי טיפול והתערבות לקידום מיומנויות חברתיות של תלמידים מתקשים; (6) דרכים לקידום תפקוד רגשי וחברתי של תלמידים עם ליקויי למידה: (7) גיוס מוטיבציה לתלמידים עם ליקויי למידה: (8) הורים של תלמידים עם ליקויי למידה.

 

התמודדות עם בעיות משמעת (שיעור,2087-19833 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: יהודה נוימן

הקורס הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

בקורס זה ילמדו הסטודנטים את הגורמים לבעיות משמעת וירכשו כלים שונים להתמודדות עימהן.

בין נושאי הקורס: (1) חינוך וענישה על פי מקורות חז"ל; (2) בעיות משמעת- הגדרה מאפיינים, היקף הבעיה; (3) מהי משמעת ומהי עברת משמעת: (4)מדוע חשובה משמעת בכיתה; (5) התייחסות לבעיות משמעת על פי גישות פסיכולוגיות: ההתנהגותית, הפסיכו דינמית, החברתית וההכרתית-הנעתית; (6) כלים לטיפול בבעיות משמעת: (7) זיהוי סגנון חינוכי והגורמים לבעיות משמעת: (8) טיפול מונע בעיות משמעת.

 

חינוך חברתי (שיעור,2618-19400 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: ד"ר זהבה לזרוביץ

הקורס הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

בקורס זה יכירו הסטודנטים את החינוך החברתי הבלתי פורמאלי של מערכת החינוך והשלכותיו על עבודת המורה כאדם העומד מול תלמיד, מול כיתה וכחלק מצוות מוסד חינוכי.

בין נושאי הקורס: (1) האדם כיצור חברתי; (2) הזהות האישית, התוך אישית, הבין אישית- קבוצתית; (3) הגדרת קבוצה, מטרות חברתיות, השתייכות קבוצתית: (4) חינוך חברתי - למה?; (5) סוכני החיברות והכיתה כקבוצה חברתית; (6) מהותן של הפעילויות שמחוץ לתכנית הלימודים והשוואה למהות פעילויות שבתוכנית הלימודים: (7) הפעלות כדרך להתמודדות עם סוגיות חברתיות בעולם המתבגר, וטיפול באירועים מסדר היום כגון: אלכוהוליזם, סמים, אלימות, תרבות פנאי, מנהיגות ועוד: (8) ושעת חינוך ככלי בידי מחנך הכתה או לשיפור תהליכי חינוך בכתה.

 

אני אתה קשר ותקשורת (שיעור,2096-19410,19807 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: אילן בוכהולץ

הקורס הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

בקורס זה ילמדו הסטודנטים את מיומנויות הריאיון והתקשורת הבין אישית (הורים ומתבגרים). במהלך הקורס יודגש תפקידו של המורה כמחנך וכמעצב התנהגות מחד וכמי שנדרש ליצור תנאים נאותים לעבודה פרטנית, לשיחה בגובה העיניים, הכרת התלמיד והוריו ויצירת "תקשורת חיובית ומאפשרת" תוך מניעת "חסמי תקשורת" העלולים להקשות בדרך.

בין נושאי הקורס: (1) הקשר בשיחה - כיצד נוצר; (2) מהי הקשבה, האזנה פעילה; (3) שיחות שונות - מטרות שונות: (4) כיצד בונים מרחבי תוכן ויחסים; (5) תקשורת מודעת ולא מודעת; (6) מהי טכניקת שיקוף: (7) גילוי אמפטיה לעומת הזדהות והצבת גבולות: (8) תהליכי פרידה כיצד נפרדים מקבוצה ובשיחת יחיד.

 

התמודדות עם קשיים נפשיים (שיעור,2634-19409 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: אלחנן אדלר

הקורס הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

בקורס זה ילמדו הסטודנטים את הפתולוגיות הבולטות בגיל הרך ובגיל ההתבגרות, השפעתן על הילד ועל בני משפחתו ודרכי ההתמודדות והטיפול.

בין נושאי הקורס: (1) הבנה מהי פסיכופתולוגיה ובמה היא נבדלת מאישיות בריאה; (2) סקירת פסיכו פתולוגיות נבחרות, במטרה להבין את מאפייניהן וכיצד ניתן לזהותן; (3) למידת האבחנה בין פתולוגיה בילדות לעומת בגיל ההתבגרות ובבגרות: (4) סקירת גישות טיפוליות עיקריות; (5) דיון בתפקיד המחנכת והיועצת בזיהוי הילד המתקשה ובהפנייתו לטיפול; (6) סקירת גורמים טיפוליים אליהם ניתן להפנות במידת הצורך.

 

רטוריקה (שיעור,36580-19461 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: ד"ר צוריאל ראשי

הקורס הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

בקורס זה ילמדו הסטודנטים בתיאוריות של הרטוריקה הקלאסית והרטוריקה החדשה בתקשורת בין אישית. הסטודנטים יכירו ויתרגלו ביקורת רטורית, יתוודעו לטקסטים נבחרים העוסקים במאפיינים, אסטרטגיות וטקטיקות של תעמולה.

בין נושאי הקורס: (1) מבוא לרטוריקה; (2) לוגיקה: כיצד בונים טיעון נכון; (3) אמצעים רטוריים ושילובם בנאום: (4) דמגוגיה ככלי להשפעה; (5) רטוריקה אלקטוראלית ופוליטית; (6) פסיכולוגיה של הקהל: (7) היבטים פרקטיים ברטוריקה בחינוך.

 

הכיתה כקבוצה  (שיעור,2637-19801 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: הרב דורי הנמן

הקורס הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

בקורס זה ילמדו הסטודנטים לנהל כיתה כקבוצה חברתית לומדת על כל מרכיביה כולל דרכים ליצירת אווירת משמעת וניהול דיון יעיל, יצירת אוירה תומכת מקבלת ומכילה קבוצות לומדים מגוונות.

בין נושאי הקורס: (1) ההתנסות החברתית כבסיס לאישיות האדם; (2) יחסי הגומלין החברתיים: סטטוס, תפקיד, מגדר, הקבוצה, הארגון החברתי; (3) הקונפליקט החברתי, מבנה ותפקוד, פעילות הגומלין הסמלית והפרשנות התרבותית: (4) חברות- התהוות האישיות בתפיסות הסוציולוגיות, סוכני חברות; (5) פעילות הקבוצה דרכים להנהלת קבוצה; (6)כיצד מנהלים נכון קבוצת לומדים: (7)יצירת אוירה מכילה בקבוצה ככלי המחנך לסובלנות והקשבה.

 

התמודדויות בחמ"ד(שיעור, 5091-19809, סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: הרב דורי הנמן

הקורס הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

בקורס זה יתוודעו אל הקונפליקטים המרכזיים, שליוו ומלווים את החינוך הממלכתי דתי הנגזרים מייחודו הרעיוני וממבנהו החברתי על מנת לתת בידי המורה המכשיר עצמו לעבודה חינוכית במערכת זו תובנות לבניית כלי התמודדות.

בין נושאי הקורס: (1) רקע הגותי היסטורי-חברתי לצמיחת החינוך הממלכתי דתי; (2) הרבגוניות העדתית בחינוך הדתי- ההיבט הדתי, ההיבט החברתי- לאומי; (3) היוצאים מהחמ"ד. תופעות חילון - דתלש"ים ודתלש"יות- בחינוך הדתי- היבטים חברתיים: (4) שוויון הזדמנויות בחינוך הדתי כיצד?; (5) היחס לילד החריג וללקויי הלמידה בחינוך הדתי; (6) גיאוגרפיה של חינוך דתי: (7) מסורתיים- מול חרדל"ים: (8) בין הורים ובית ספר בחינוך הדתי.

 

מורים הורים וילדים(שיעור, 2093-19809, סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: אבי קנאי

הקורס הוא בחירה לכל הלומדים חינוך ו/או לתעודת הוראה.

בקורס זה ילמדו הסטודנטים כלים לזיהוי דפוסי הורות ומשמעותם לעבודה החינוכית. כן יעסוק הקורס בחשיבות תפקידו של ההורה בתהליך התפתחות הילד, התפתחות ההורות ומעברים בהורות, הביולוגיה של ההורות, יחסי גומלין בין משתנים תרבותיים / אישיותיים של ההורה ומשתני ילד (מזג, ויסות עצמי וכד'), קוגניציה הורית/מודעות הורית. מסוגלות הורית ותפקוד הורי לקוי. התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר בהורות בחיי היומיום

בין נושאי הקורס: (1) דפוסי הורות ומשמעותם לעבודה החינוכית; (2) תפקידו של ההורה בתהליך התפתחות הילד; (3) התפתחות ההורות ומעברים בהורות,: (4) יחסי גומלין בין משתנים תרבותיים / אישיותיים של ההורה ומשתני ילד; (5) קוגניציה הורית/מודעות הורית; (6) ותפקוד הורי לקוי. התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר בהורות בחיי היומיום: (7)תקשורת חיובית בין הורים ומורים: (8)ניהול דיאלוג תקין בין הורים מורים וילדים.

 

הכרת מערכת החינוך (שיעור,4000-19538,19541 , סמסטריאלי, 1 ש"ש)

המרצה: יוסי וירצבורג, מיכאל גוזלנד, אסתי צוקרמן

הקורס הוא חובה לכל הלומדים חינוך ו/או תעודת הוראה.

בקורס זה ילמדו הסטודנטים להכיר את ביה"ס כארגון הירארכי (הכרת בעלי תפקידים בכלל ותפקידי המחנך בפרט), ארגון בעל כללים ברורים ומוגדרים הפועל כמערכת המתמודדת עם לחצים מכוונים שונים (הורים, חברה, משרד החינוך והשלטון המקומי) ובעל מטרות שהוגדרו מראש.

בין נושאי הקורס: (1) הכרת בית הספר ה"מאמן" - צוות ניהול והוראה. היכרות עם המורות המאמנות; (2)הכנת יומן אישי ותלקיט למעקב אחר התקדמות הלמידה; (3) הכרת הכיתה - ניהול כיתה, סמכות ומשמעת: (4) הכרת התלמידים - סגנונות למידה, העדפות, נקודות לשיפור; (5) התנסות בתכנון יחידות הוראה; (6) התנסות בהוראת שיעורים: (7) סיור פדגוגי בבית ספר לדוגמה. סדנה: רשמי ביקור: (8)סיכומי שיעורים לאחר צפיה.