English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

 


כתב העת "הגות"

הגות בחינוך היהודי הוא כתב עת אקדמי שיוצא לאור ע"י "המרכז להגות בחינוך היהודי" שליד מכללת ליפשיץ. לכתב העת אופי מחקרי-הגותי-חינוכי. מתפרסמים בו מאמרים על מחקרים בפילוסופיה של החינוך היהודי ותולדותיו, משנתם החינוכית של הוגים, ומחקרי שדה בתחום זה.

עורך: פרופ' יעקב יהושע רוס
מערכת: פרופ' חיים גזיאל, פרופ' יוסף טובי, פרופ' זאב ספראי, ד"ר יעקב הדני, ד"ר רפאל ועקנין
עורכת הלשון : פרו'פ לובה חרל"פ


כרך [א] - תשנ"ט

כרך [ב] - תש"ס

כרך [ג-ד] - תשס"א - תשס"ב

כרך [ה-ו] - תשס"ג - תשס"ד

כרך [ז] - תשס"ה- תשס"ו

כרך [ח] - תשס"ז-תשס"ח

כרך [ט] – תשס"ט-תש"ע

כרך [י] - תשע"ד


הנחיה לכתיבת מאמר