English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

פיתוח מקצועי

 

מנהל היחידה לפיתוח מקצועי: : מר מאיר גרוס כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

שם הקורס

אופק חדש

גמול רגיל

יום

שעה

דמי רישום

מחיר קורס

היקף קורס

הוראה מתקנת ב'

כן

כן

שני

14:00-19:00

120 ש"ח

3,900
ש"ח
(לכל התמחות)

180 שעות

אבחון דידקטי ג'

כן

כן

שני

14:00-19:00

120 ש"ח

7,500 ש"ח

-

מורי שנה א'

כן

לא

שני

16:30-19:45

130 ש"ח

-

60 שעות

מורי שנה ב'

כן

לא

שני

16:30-19:45

130 ש"ח

-

60 שעות

משכילי לכת

כן

כן

שני

יום טיול

200 ש"ח

3,950 ש"ח

224 שעות

תרפיה בתנועה

כן

כן

שני

18.30-9.00

250
ש"ח

12,500 ש"ח

שלוש שנים

תרפיה באמנות

כן

כן

שני

18.30-9.00

250
ש"ח

12,500 ש"ח

שלוש שנים

ביבליותרפיה

כן

כן

שני

18.30-9.00

-

12,500 ש"ח

שלוש שנים

פסיכודרמה

כן

כן

שני

18.30-9.00

-

12,500 ש"ח

שלוש שנים

גינון טיפולי

-

-

שני

18.30-9.00

-

25,000 ש"ח

שנתיים

תקשורת
בשיתוף עם עובדה

-

-

שני

17:00-21:30

-

-

שנה

מורים חונכים

כן

כן

רביעי

16:30-19:30

130 ש"ח

-

60\120שעות

פוטותרפיה

לא

אפשרי

שלישי

16:00-19:00

120 ש"ח

1,600 ₪

60 שעות

קורס
מורה יוזם

דרגות 7-9
קמפוס אלון שבות

כן

טו
פס רישום

שלישי אחת
לשבועיים

16:00-19:15

130 ש"ח

150 שעות בשנתיים

חיית קבוצות באמצעות משחק

אפשרי

ראשון

16:00-19:45

120 ש"ח

1,600
ש"ח

60 שעות

תרפיה באמצעות קול תנועה ומוסיקה
"הקול המרפא"

לא אפשרי

שלישי

16:00-19:00

120
ש"ח

1,600
ש"ח

60 שעות

לפרטים:  דפנה - 02-5320904 כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

להרשמה לחץ כאן