English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

חוברת עזר  נהלים

מנהלת המחלקה - לאה: 6214544 -02 פקס - 6214601

התחומים בהם מסייע המנהל :

v     שכר לימוד (עד 3 שנים- כולל שנת מכינה)או עד שנתיים

v     מימון תוכניות הכנה ואולפני קיץ באוניברסיטה

v     מימון חלקי של קורסי האנגלית

v     מתן מידע וייעוץ והכוון על אפשרויות הלימודים

v     שיעורי עזר במוסדות הלימוד

v     סעד ותמיכה נפשית אישית

v     עובדת סוציאלית

v     מימון אבחון לקויי למידה

v     הלוואות לסטודנטים

v     פעילויות חברה ותרבות: טיולים, סמינרים,  מסיבות, מועדונים.

v     הפעלת צוות מדריכים הנותנים ליווי ותמיכה אישית לסטודנט.

v     שכר לימוד שנתי וסמסטר א' יינתן עד 10/12  בכל שנה. שכר לימוד סמסטר ב' עד 10/6.


מי זכאי לטיפול מנהל הסטודנטים?

המועמד נדרש לעמוד בקריטריונים הבאים:

*בעל מעמד עולה או קטין   עולה (נולד בארץ, ירד וחזר) או בן עולים או אזרח עולה.עולה קטין

*בעל תעודת בגרות או תעודה מקבילה מחו"ל המאפשרת כניסה ללימודים אקדמים.

*שהות בארץ: על המועמד שהגיע עם ת.בגרות מחו"ל להתחיל  בלימודים תוך 3 שנים

מיום קבלת מעמד עולה  ולסיימם תוך 7.5 שנים מיום העליה. מותר הפסקה  של שנה

אקדמית אחת במהלך כל לימודיו.

#חשוב לזכור: שירות צבאי/לאומי מקפיא את הזכויות.

*גיל: (ביום תחילת הלימודים)

@למכינה אוניברסיטאית- זכאי מי שגילו אינו עולה על 23 ביום תחילת לימודיו

@לתואר ראשון\תעודה מקצועית- זכאי מי שגילו אינו עולה על 27 "

@להנדסאים-זכאי מי שגילו אינו עולה על 28 ביום תחילת לימודיו.

@לתואר שני /לימודי הסבה- זכאי מי שגילו אינו עולה על 30ביום תחילת לימודיו

*זכאויות למסיימי תיכון בארץ:

@  רק מי שלמד בתיכון בי"א ובי"ב-זכאי ל2 שנות מימון

@רק מי שלמד בכיתה י"ב לשלוש שנות מימון שכ"ל

@ מי שעלה ב"נעל"ה"  ולמד עד 3 או 4 שנים תיכון, יהיה זכאי לשנתיים מימון שכ"ל

*התניות אקדמיות:

@לימוד במוסדות מוכרים ומאושרים ע"י המנהל.

@התקדמות  אקדמית משנה לשנה

@לא ניתן סיוע לתואר מקביל בין שנרכש בישראל ובין שנרכש בחו"ל.


לעולים יוצאי אתיופיה:

@ כל יוצא אתיופיה עם עלה מ1/1/80 זכאי למימון כל עוד הוא עומד קריטריון הגיל . יליד הארץ עם שני ההורים עלו לאחר 1/1/80

להתחלת הלימודים:

*עד גיל  24 למכינה אוניברסיטאית ולקדם הנדסאים.

*עד גיל 28 לתואר ראשון.

*עד גיל 40 לתואר שני (ההפסקה בין תואר ראשון לשני לא תעלה על  3שנים!).

@זכאים לקבל מימון גם  בתואר ראשון וגם בשני. (כל שאר העולים זכאים

למימון של תואר אחד בלבד.)

לעולים יוצאי קווקז

#כל מי שמתחיל את הלימודים עד 15 שנים מתאריך העלייה (כולל לימודים   במכינות קדם אקדמיות) ללא שירות בצה"ל או שירות לאומי תוספת מעל 15 שנה לפי אורך השירות.

#אם עונה על קריטריונים של גיל:

*עד גיל 23 למכינה קדם הנדסאים

עד גיל 27 לתואר ראשון.

עד גיל 28 לימודי הנדסאים.

*עד גיל 30 לתואר שני.

*בעל תעודת בגרות


עולים יוצאי בוכרה

החל לימודיו תוך 10 שנים מיום עליתו בסיוע המינהל. במידה ושירת שירות

צבאי / לאומי יקבל סיוע במידה והחל לימודיו בסיוע המינהל תוך 13 שנים

מיום העליה.

אם עונה על הקריטריונים של גיל:

v        עד גיל 24 למכינה וקדם הנדסאים

v        עד גיל 28 לתואר ראשון והנדסאים.

v        עד גיל 30 לתואר שני.

זכאויות נוספות יוצאי קווקז\בוכרה\אתיופיה

#שנת מימון נוספת מעל לשנות התקן (400% אם התקן הוא 300%) ז"א יש מימון

אקסטרה על5  קורסים חוזרים או על  שינוי מסלול.

#מלגת מחייה 600 ש"ח בכל חודש ל9- חודשים (לא מקבלים מלגת קיום בקיץ),

המלגה ניתנת ליוצאי קווקז ובוכרה רק בשנה א'  או במכינה, ולעולים מאתיופיה

בכל שנת לימודים ממומנת הקף לימודים לא פחות מ- 50% שכ"ל.

#מספר מוגדל של שעורי עזר

אנגלית

סטודנט  שצריך ללמוד אנגלית חייב ללמוד אנגלית לפטור משנה ראשונה מקבל  עד 3400 ש"ח נוספים לשכר הלימוד הסטודנט מקבל התחייבות לאנגלית בנוסף להתחייבות שכ"ל  לעולים שלא מאתיופיה ממנים כל רמת קורס אנגלית  רק פעם 1, לעולים מאתיופיה יש אפשרות  לחזור על אותו קורס פעמיים  במסגרת  3400 ₪.

(עלות  קורס אנגלית שונה בכל מוסד ומוסד).


עברית

המינהל לא מממן רמות עברית לפטור במהלך שנת הלימודים .

שכ"ל סמסטראלי

סטודנטים הלומדים מסלול הנדסאים - ומוסדות שהשכ"ל הוא סמסטראלי :

בתחילת השנה מקבל שכ"ל סמסטר א'. על מנת לקבל סמסטר ב' חייב להציג גליון ציונים סמסטר א', אישור המשך לימודים סמסטר ב'.

מתי מפסיקים את המימון?

#תואר ראשון- הפסקת המימון תלויה במצב האקדמי.

זכאי- שח"ק

סטודנט המקבל % 300 שכ"ל מהמנהל, זכאי להשתתף בפרויקט שח"ק (שירות חברתי קהילתי ) בהיקף של 120 שעות שנתיות (4ש"ש). סטודנט המקבל יותר מ-300% (אוכלוסיות מיוחדות) יבצע פעילות שח"ק במשך שנתיים (180 או 240 שעות). את הפעילות מבצעים בשנה השלישית למימון המנהל. בוגרי נעל"ה הזכאים ל- 200% שכ"ל יבצע פעילות בשנה השניה.

מטרות שח"ק

תוכנית שח"ק הוקם במטרה לסייע בשילובם של הסטודנטים העולים בחברה הישראלית, ע"י מעורבות חברתית ותרומה אישית פעילה. פעילות שח"ק יוצרת אפשרות להכרות עם מגוון סוגי האוכלוסייה בארץ ומחברת בין הסטודנטים לקהילה.

מי פטור משח"ק?

1. סטודנטית בהריון

2.אב/אם לילד

3.פטורים מיוחדים יינתנו ע"פ שיקול דעת של רכזת שח"ק ועו"ס.

הפטור יינתן לאחר הצגת האישורים המתאימים


מה זה ועדת שמ"ל?

לשמ"ל (שינוי מסלול לימודים) מפנים  לרכזות כאשר הסטודנט:

#רוצה לשנות את מסלול הלימודים

#נכשל בלימודים במשך הסמסטר ורוצה שיממנו לו את הסמסטר החוזר

על חשבון ה-300%.

מה זה ועדת חריגים?

לועדת חריגים מפנים  לרכזות כאשר הסטודנט:

#חוזר ללימודים לאחר הפסקת לימודים ממושכת (יותר משנה)

#לא עונה על קריטריונים של מנהל הסטודנטים מיוחדת, מצוקה נפשית, אבחון להפניה ללקויי למידה או כל מקרה אחר של קושי.  הפניה דרך הרכזות או המדריכים. 


תשלומים ומה עוד?

המנהל מעניק שכ"ל בסיסי, מעבר לכך ישנם תשלומים לסטודנט:

@דמי הרשמה, ספרים, שימוש בספריה, מעבדות.

@קורסי עזר שונים

@חברות באגודת הסטודנטים

@דמי מחיה וכלכלה

@שכר דירה

@מימון שנת לימודים חוזרת במקרה של כשלון או החלפת חוג

@תשלומי ביטוח לאומי אם סטודנט לא עובד


הלוואות

ההלוואה היא עד 2500 ש"ח, ניתן לקבל אותה  פעם אחת בכל שנת לימודים הממומנת ע"י המנהל.  ההלוואה צמודה למדד וללא ריבית. פורעים אותה   שנה לאחר סיום הלימודים והיא תחולק ל18 תשלומים. אם הסטודנט ירצה, הוא יוכל להחזירה קודם לכן (ללא קנס), מחזירים את כל ההלוואות שנלקחו, בפעם אחת. יש להגיש טופס הלוואה למנהל הסט' (אפשר דרך המדריכים), כשמתקבל  אישור, יש לאסוף את הטופס ולהגיע עימו לבנק עידוד  שבתל אביב, בצרוף תעודת עולה, 10 ש"ח ופרטי חשבון עדכניים.  את הטופס להוראת  קבע שיקבלו בת"א יצטרכו להחתים בבנק שלהם ולפקסס לבנק עידוד : 5604495 03.  אם הסט' לא ביקש הלוואה ללא ערבים עליו להגיע עם הערב (שגילו בין 23  ל55 ומעל 3 שנים בארץ). בן זוג של סטודנט נשוי  לא יכול להיות ערב. אם יש חוב  בבנק עידוד  ("מענק מכס"=סכום כסף שמקבלים מהמדינה  על  מכשור  חשמלי, שאם יוצאים מהארץ הוא הופך להלוואה ולא למענק),  כדי  לצאת מהארץ יצטרך צ'ק בנקאי על סכום  החוב ועל סכום ההלוואה וכשישוב יקבלם חזרה.  בחודשי הקיץ אין אפשרות לקבל הלוואה, הועדה האחרונה מתקיימת בחודש יולי.

בנק עידוד-5647547 03. כתובת: בית השואבה 6 (קו 4 מתחנה מרכזית).

ימים א, ד', ה' 8:00- 13:00. (ישנו טופס הסבר לסטודנט)

אפשר להגיש בקשה למלגה דרך אתר האינטרנט של משרד.

בהצלחה!