English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל
סגל מנהלי

מחלקה

שם המרצה

תפקיד

דואר אלקטרוני

טלפון במכללה

מזכירות

מר נחמיה מאיר
ראש מינהל לומדים
הלל
כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת
02-5679543

גב' שרה אדלר

מזכירת יחידת כניסה להוראה + נשים הלל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679560

גב' רויטל אייל מזכירה אקדמית גברים מצוינים ושאלוני עובדי הוראה הלל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679517

 

צוות מינהלי

גב' שרון אגאי

הנהלת חשבונות ותשלומים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679518

מר דני אילוז

מנהל חשבונות

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679568

מר עופר בן שימול

פקיד קבלה ומכירת פרסומי המכללה
הלל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679567

מר יצחק בר איתן

מִנהל גמלאים ובוגרים ורכז המרכז למודי הטקסט

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679524

גב' מירה זעפרני

מִנהל מורים
הלל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679554

גב' דבורה טמפלהוף

מזכירת מנכ"ל המכללה והעמותה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679510

גב' לאה כליפה

מזכירת ראש המכללה וראש מינהל לומדים. הלל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679543

מר גד נבט

תקציבן וממונה מתוקף חוק חופש המידע

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679511

גב' רחל ניצן

עוזרת מנכ"ל
ומנהלת קמפוס הגבעה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679551
02-5320901

מר אסף רז

עובד בנא"ם

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679572

 

צוות הספרייה

גב' נחמה פרידמן

מנהלת הספרייה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679535

גב' חפצי אונגר

ספרנית

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679535

גב' יוספה גרמן

ספרנית

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5320908

גב' מיכל לוין

ספרנית

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679535

גב' שלי פיקאר

ספרנית
ומנהלת אתר המכללה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5320908
02-5679535

צוות מחשוב

מר דניאל רמתי

ראש תחום מחשבים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הלל
02-5679536
גבעה
02-5320912

גב' שרית כהן

רכזת תוכנות מינהל
הלל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679536

גב' שלי פיקאר

מנהלת אתר המכללה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679535