English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

לוח מבחנים

News image

  לוח מבחנים סמסטר ב' מועד א' - גברים. יש לעקוב אחר השינויים בלוח המבחנים ובלוח ...

המשך קריאה

שעות פתיחת הספרייה

News image

שעות פתיחת הספרייה י"ד בתמוז-ז' באב 23.7-1.7 הלל: ראשון-שלישי 5-7.7 16:00-8:30 חמישי-ראשון 12-9.7 17:00-8:30 שלישי-רביעי 14-15.7 15:00-8:30 לימודים מרוכזים: חמישי-רביעי 22-16.7 19:00-8:30 חמישי 23.7...

המשך קריאה

מים מדליו

News image

  גיליון זה מוקדש ליהדות, ישראליות ורב-תרבותיות: אתגרים בחינוך ובהוראה. החינוך הדתי בעידן זה של רב-תרבותיות ופלורליזם עו...

המשך קריאה

קישורים מהירים:

המרכז ללימודי הטקסט קטלוג הספרייה מאגרי מידע moodle השתלמויות רישום לקורסים